Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Co děláme

Nedělní shromáždění

Nedělní shromáždění jsou připravena jako 90 minutová setkání pro veřejnost s moderní křesťanskou hudbou a praktickým slovem pro každodenní život. Během promluvy je připraven program pro děti, které se dělí podle věku do dvou skupin. Po skončení je možnost se seznámit s novými přáteli, popovídat si nebo vypůjčit knihy. Scházíme se pravidelně každou neděli (kromě první neděle v měsíci, kdy jezdíme do Valašského Meziříčí) od 9:30 hodin v centru K-PORT. Tyto setkání probíhají neformálním, uvolněným způsobem. Jejich cílem nejsou složité obřady, ale prezentace křesťanských hodnot dnešnímu člověku přirozeným způsobem. Naší snahou je být otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří s Bohem navázali osobní vztah a chtějí ho společně rozvíjet. Chceme také napomáhat v objevování a navázání vztahu s Bohem těm, kteří jej teprve hledají.

Domácí skupinky

Domácí skupinky se konají pravidelně ve středu v 19 hodin v domácnostech věřících. Jsou zaměřené nejen na biblické studium, ale často se věnují běžným starostem každodenního života. Jsou určené především pro ty, kteří chtějí znát Boha hlouběji a jejich cílem je povzbuzení, případně duchovní nebo praktická pomoc. Kromě oficiálních skupinek existuje také řada neoficiálních setkání. Schází se maminky s malými dětmi, muži na zpívánkách s kytarou, ženy na svých sesterských setkáních atd.

Royal Rangers

Každý pátek od 16:00 se věnujeme školním dětem. Royal Rangers je dětskou, křesťanskou organizací působící v mnoha zemích světa. Snažíme se být partou dobrých přátel. Kromě pátečních schůzek se účastníme víkendovek a táborů, které organizujeme spolu s RR ze Vsetína, ValMezu, Rožnova a Jablůnky. Hrajeme různé hry, tvoříme, učíme se praktické dovednosti, společně přemýšlíme nad Biblí a také rádi zpíváme. Více na: http://www.3ph.royalrangers.cz/

Kluby pro mladé

Ve středu od 17.00 pořádáme kluby pro mladé. Velkou pomocí je nám v tom Vsetínský MAC a KLUB MOST z ValMezu, ze kterými úzce spolupracujeme. Každé setkání má své ústřední téma. Naše setkání jsou plné smíchu a nuda je pro nás neznámý pojem. Rádi jíme, takže hladoví od nás neodejdete :-)

Celonárodní čtení bible

Kromě těchto pravidelných aktivit se vždy na velikonoce připojujeme k Celonárodnímu čtení bible, které probíhá na náměstí TGM a jeho organizace se společně s námi účastní místní farnost Římskokatolické církve, Církev adventistů sedmého dne, Českobratrská církev evangelická a křesťanský motocyklový klub Road 146. Více na: http://ctenibible.cz/

Kurzy Alfa

Oblíbené a po celém světě hojně navštěvované kurzy Alfa pořádáme pro dospělé i pro mládež. Procházíme klíčová témata související s vírou a společně nad nimi diskutujeme. Uvolněná atmosféra dává vzniknout nejednomu přátelství. Alfa poskytuje ideální příležitost zamyslet se nad smyslem života. Více na: http://www.kurzyalfa.cz/

Manželské večery

Manželé si často stěžují, že na sebe mají málo času. Manželské večery mají párům pomoci posílit a prohloubit manželský vztah. Dávají možnost užít si večeři jako pár o samotě a potom se mezi čtyřma očima věnovat důležitým otázkám týkající se manželství. Osmi důležitými tématy (Vybudování pevných základů, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci, Párty - V čem spočívá hezké manželství) provádí zábavným způsobem zkušený řečník. Více na: http://www.manzelskevecery.cz/

Kurz o výchově dětí

S velkou odezvou se také setkal cyklus večerů o výchově dětí. Podobně jako na kurzech Alfa si nejprve vyslechneme přednášku, abychom poté o tématu diskutovali v menších skupinách. Během rozhovorů sdílíme své zkušenosti a obohacujeme se různými pohledy na věc. Více na: http://www.manzelskevecery.cz/content/view/vychovadeti

Neformální vztahy

Nezaměřujeme se jen na pořádání akcí. Mnohem důležitější je pro nás budování neformálních osobních vztahů a vzájemná podpora nejen v duchovním životě.