Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Pro uživatele SPOTIFY!

Konečně si můžete přidat Podcast s kázáními a pořady z našeho sboru!
https://open.spotify.com/show/5PsQUVhnULHv04EGwDaiyA

 

Naši milí sourozenci,
jedno z největších bohatství Božího lidu je vztah s živým Bohem. Jak všichni víme, každý vztah roste a rozvíjí se díky komunikaci. Bible ji nazývá modlitbou a všichni s ní máme osobní zkušenost. 
Vedle osobní modlitby je ještě jedna forma komunikace s Bohem a tou je společná modlitba. Je v ní skrytá velká moc a vliv. Jak příběhy ze Skutků apoštolských, tak historie Církve vyprávějí mnoho příběhů o tom, jak společná modlitba Božích dětí změnila okolnosti a situace.
 
Proto jsme přemýšleli, jak se můžeme společně modlit a vymysleli úplně jednoduchý formát :) Každý den od 17.30 do 18.00 hod vás všechny zveme ke společné modlitbě, všude kde jste. Kdo chce, může se s druhými spojit jakkoliv online, třeba pomocí mobilu...
 
Budeme průběžně zveřejňovat aktuální témata, ale určitě je potřeba se stále modlit za tyto věci:
- žehnat náš kraj a zemi Božím pokojem
- prosit za moudrost pro vládu
- prosit za nakažené, lékaře, zdravotní sestry a všechny, kdo prodávají v obchodech, lékárnách a chodí do zaměstnání
- za naše otevřené oči a uši (i duchovní) ať zachytíme Boží jemné upozornění na potřeby a možnosti pomoci (komu zavolat, komu nakoupit a zajít pro léky atd.)
- modleme se za zmírnění negativních ekonomických dopadů po odeznění pandemie
- žehnejte Církev Ježíše, aby v této době byla vším, čím ji Bůh chce mít
 
Těšíme se, až spolu zase budeme, ale zatím využijme dnešní dobu tím nejlepším způsobem.
Máme vás všechny moc rádi :)
 
Za regionální vedoucí a staršovstva
Tomáš Hasmanda

Milí přátelé,
po čtvrtečním rozhodnutí vlády se ruší nedělní bohoslužby v jednotlivých městech.
Ostatní aktivity každé město řeší různě - podívejte se na jich stránky/záložky nebo na jejich facebookové profily.
Dovolím si tři myšlenky k povzbuzení:
1) Církev je mnohem víc než nedělní setkání. Je to duchovní rodina postavená na vztazích k Bohu i lidem.
2) "Není zase tak dávno doba, kdy jsme se nesměli scházet vůbec, a přesto jsme existovali (a rostli)." M.Moldán
3) Tato těžká situace je zároveň příležitostí vstoupit do něčeho nového - pomoc seniorům, posunout církev na sociální sítě, naučit se úctě k autoritám, soucit s pronásledovanou církví, osobní modlitbě a studiu Písma, důvěře a spolehnout se plně na Krista.
Za vedení AC ValMez, Tom Galda