Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Sborový účet

Příspěvky (dary, desátky) je možno posílat na účet č.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 2400592796/2010


Platby je možno posílat bez var. symbolu na provoz sboru

nebo směřovat pomocí var. symbolů na konkrétní účel:

333 – projekt Přednášky „Život v závislosti“ – informace Roman Povala

55 –   projekt DIDYMOS – informace Tomáš Galda

777 – služba Vanety Zvoníčkové - práce s mládeží, besedy na školách atd

444 – projekt Podpora pastora na Ukrajině – informace Jiří Hanák