Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Klub Most

Most se již od roku 2000 věnuje mladým lidem ve věku 13 až 21 let. Fungujeme pod záštitou Apoštolské církve - stojíme tedy na biblických principech a hodnotách. Působíme ve Valašském Meziříčí i okolních městech a vesnicích (Rožnov, Vsetín, Kelč atd.).

 
 
Chceme být mostem, který pomůže mladým lidem:

A) ...rozvíjet komplexně jejich osobnost

B) ...nalézat svůj osobní význam

C) ...porozumět křesťanským hodnotám a ztotožnit se s nimi

D) ...rozvíjet jejich talenty a individualitu

E) ...budovat zdravé vztahy mezi mladými lidmi navzájem

 
Mezi naše nejdůležitější činnosti patří:

- besedy na školách

   + preventivní - např. šikana, antisemitismus, závislosti

   + osobnostně růstové - např.  kreativita, temperamenty
- páteční klubová setkání
- letní English camp ve spolupráci s americkým týmem
- víkendové pobyty
- speciální aktivity pro kluky a holky zvlášť
- poradenství, osobní příklad - snaha být mladým lidem vzorem
- zapojení v komunitním plánování města Valašské Meziříčí

Více informací na http://www.klubmost.cz