Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Co děláme

Nedělní bohoslužby

Nedělní shromáždění jsou připravena jako 90 minutová setkání pro veřejnost s hudbou a praktickým slovem pro každodenní život. Během promluvy je připraven program pro děti. Po skončení je možnost napít se kávy a seznámit se s novými přáteli. Naší snahou je být společenstvím lidí všech generací otevřeným pro křesťany i hledající.

Domácí skupinky

Jedná se o neformální setkání věřících v domácnostech. Jsou zaměřené nejen na biblické studium, ale často se věnují starostem i radostem každodenního života. 

Skupinka biblického studia ValMez - Pondělí - Eva Hasmadová: 739 600 305

Skupinka ValMez - Středa - Tomáš Hasmanda: 739 584 161

Skupinka Odry - Úterý - Martin Bršťák: 737 529 786

Skupinka Jablůnka - Úterý - Karel Šmíra: 725 054 073,

Modlitební setkání

Možnost společně se modlit máte každý pátek v 19.00 hodin v kanceláři sboru

Kontakt - Eva Bárová: 604 727 375

Royal Rangers (schůzky a letní tábory)

Dvakrát za měsíc v pátek od 16:00 se věnujeme školním dětem. Royal Rangers je dětskou, křesťanskou organizací působící v mnoha zemích světa. Snažíme se být partou dobrých přátel. Kromě pátečních schůzek se účastníme víkendovek a táborů, které organizujeme spolu s RR ze Vsetína, ValMezu, Rožnova a Jablůnky. Hrajeme různé hry, tvoříme, učíme se praktické dovednosti, společně přemýšlíme nad Biblí a také rádi zpíváme. Více na: http://www.3ph.royalrangers.cz/

Mládež

Každý pátek od 19.00 pořádáme pro středoškoláky a vysokoškoláky setkání zaměřené na diskuse, Bibli, písně, modlitby, stolní hry. Najdete nás ve sborové kavárně (2. patro Numeri). https://www.facebook.com/MACValMez

Dorost

V Jablůnce probíhají setkání pro dorosťáky (cca 10-15 let) každé úterý od 17.00. Kromě šílených her a NERF soubojů taky společně přemýšlíme nad vírou, Bohem, modlíme a zpíváme. Setkání probíhají u Toma a Miriam Galdových - tel 777 251 408 Více na https://www.facebook.com/MACJablunka

Klub MOST

Most organizuje besedy na školách: preventivní (např. šikana, antisemitismus, závislosti) a osobnostně růstové (např.  kreativita, temperamenty) a páteční klubová setkání vždy v 17.00 v klubovně v Numeri. Více na https://www.facebook.com/KlubMostValmez

Manželské poradenství a manželské večery

Manželé si často stěžují, že na sebe mají málo času. Manželské večery mají párům pomoci posílit a prohloubit manželský vztah. Dávají možnost užít si večeři jako pár o samotě a potom se mezi čtyřma očima věnovat důležitým otázkám týkající se manželství. Osmi důležitými tématy (Vybudování pevných základů, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci, Párty - V čem spočívá hezké manželství) provádí zábavným způsobem zkušený řečník. Více na: http://www.manzelskevecery.cz/

Výlety

Rádi podnikáme jednodenní i víkendové výlety po celé republice. Více informací zde nebo u Zdenka Hrušky: 608 733 551

----------------------------------------------------------------------------------------------

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Apoštolská církev, sbor Valašské Meziříčí, Zašovská 169, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 67728359 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Apoštolská církev, sbor Valašské Meziříčí zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech: agenda související se správou a chodem církve, agenda související se službami pro členy či přátele církve, správa majetku a souvisejících smluvních vztahů, pořádání školení, kurzů a dalších akcí v rámci organizace a pro veřejnost, zabezpečení svateb. Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce či třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů. V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Toto předávání je minimalizováno, v některých případech je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se na správce. Můžete k tomu využít vám zaslaný kontakt na osobu zastupující správce v souvislosti s poskytnutím vašich osobních údajů. Případně se můžete následně obrátit i na níže uvedený kontakt: Písemně na adrese: Apoštolská církev, sbor Valašské Meziříčí, Zašovská 169, 757 01 Valašské Meziříčí; Telefonicky na čísle: +420 739 584 161 nebo prostřednictvím e-mailu: tomas.hasmanda@apostolskacirkev.cz

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Tomáš Hasmanda - Pastor sboru