Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Modlitební setkání

Modlitební setkání se konají každý pátek od 19.00 hodin v kanceláři sboru - budova Numeri, 1. patro

 

Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno.

Mt 7:7

Volej ke mně, a ohlásímť se, a oznámímť věci veliké a tajné, o nichž nevíš.

Jer 33:3

A hledajíce mne, naleznete, když mne hledati budete celým srdcem svým.

Jer 29:13

Opět pravím vám: Jestliže by dva z vás svolili se na zemi o všelikou věc, za kterouž by koli prosili, staneť se jim od Otce mého nebeského. Nebo kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich. Mt 18:19-20

Bez přestání se modlte. 1. Tes 5:17

Kontaktní osoba
Josef Hasmanda
tel.: 739 548 163
 
Místo konání
budova NUMERI
Zašovská 778/9,
757 01 Valašské Meziříčí