Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Aktuálně

Jako duchovní nemáme ambici vyjadřovat se k složitým medicínským problémům. Jsme si však vědomi, že se společnost i církev nachází pod palbou lživých konspirací. Proto vás povzbuzujeme, obzvláště rizikové skupiny, abyste věnovali pozornost vyjádření lékařů, kteří se vám osobně dlouhodobě věnují. 

Pastoři Církve pro region jsou očkovaní, ale máme pochopení pro oprávněné obavy, diskuse nad kontraindikacemi a nežádoucími účinky vakcíny.

Odmítáme však konspirační teorie, které využívají strach a zneužívají Bibli jako nástroj manipulace. Konečné rozhodnutí, zda se nechat či nenechat očkovat, je osobní zodpovědnost každého jednotlivce. A toto rozhodnutí nemá vliv pouze na nás a naše rodiny, ale ovlivňuje celou společnost.

Povzbuzujeme, abychom se nenechali rozdělit a s těmi, kteří mají rozdílné názory, jednali s úctou a v duchu Kristovy lásky. Naše společenství je otevřené pro všechny.

Regionální tým vedoucích

Vánoční jarmark se uskuteční a Kosťu s Danutou uvidíte. I přes složitou epidemiologickou situaci jsme se rozhodli vánoční jarmark uspořádat, ovšem jiným způsobem, než obvykle. Respektujeme doporučení vyhnout se pořádání větších regionálních akcí. Prodej zboží, z jehož výtěžku podporujeme naše ukrajinské přátele, umožníme v jednotlivých městech našeho regionu a Melnikovi vás navštíví on-line na místních bohoslužbách. Zároveň také vyhlašujeme sbírku na podporu projektu „Církev pro Ukrajinu“, která bude probíhat až do konce roku.

-----------------------------------------------------------------------

Všechna videa najdete zde: www.youtube.com/cirkevproregion

Bohoslužby online:

Biblické vyučování:"Jak poznat Boží vedení"

"Jirkova nedělní chvilka"

Royal Rangers

Tomova partnerská/rodičovská poradna

Chvály/Písně

Najdete nás

BOHOSLUŽBY JEN ONLINE

... na pravidelných nedělních bohoslužbách vždy od 10 hod. v budově Numeri, Zašovská 778, Valašské Meziříčí nebo nás kontaktujte zde.

Spotify

Instagram