Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Informace o fungování sboru

 

MODLITBY VE SBORU

 

Existuje několik možností, jak se ve sboru můžeme modlit:

 

1. Sborová modlitební

Pravidelně se modlí nejen za naše město,

ale i za potřeby sboru a konkrétních lidí.

Toto modlitební setkání je otevřené pro členy sboru.

Modlitební setkání se koná každé úterý od 18 do 20 hod.

Místo setkání je klubovna Royal Rangers v Alcedu

(SVČ Alcedo, Záviše Kalandry 1095, Vsetín – Rybníky, 755 01).

Vedoucí modliteb za Vs: Kristýna Machalcová, tel.: 731 149 640

 

2. Modlitební skupinky

Jedná se o spontánně vzniklé modlitební skupinky.

Lidé se spolu domluví, že se chtějí scházet a modlit

(za sebe, za své rodiny, za potřebné atd.)

Čas a místo si zvolí podle svých možností.

S vedoucím modliteb komunikují o svých

modlitebních setkáních a tématech.

 

3. „SOS modlitby“

Jedná se o modlitební SMS řetěz,

který rychle rozšíří akutní potřebu mezi co nejvíce modlitebníků ve sboru.

Každý v něm přeposílá SOS SMS podle domluveného schématu

a modlí se podle svých možností.

SOS modlitby ve Vsetíně organizuje Dan Ott,

kterému je možné akutní věci psát nebo volat: 739 58 41 62.

 

4. Modlitby před nedělním shromážděním

Před každým shromážděním se modlí skupina lidí za průběh bohoslužby a za služebníky.

Modlitby začínají v 9 h (na chodbě za rohem).

Jsou zváni všichni, kterým na bohoslužbě záleží a chtěli by se za ni modlit.

 

5. Modlitby napsané na lístky ve shromáždění

Před lety jsme pro sbor přijali prorocké slovo, že se máme modlit za potřeby napsané anonymně na lístcích. Za tyto potřeby se modlí celé shromáždění najednou. Lístky nikdo nečte. Jde o efektivní způsob, jak se modlit najednou za mnoho potřeb. Povzbuzujeme lidi, aby svědčili o vyslyšení svých modliteb a veřejně dali Bohu slávu.

 

Kromě těchto modlitebních aktivit probíhá ve sboru ještě:

- měsíc modliteb a půstu za sbor (1–2 za rok)

- večer modliteb a chval (nejčastěji v sobotu)

- mimořádná modlitební setkání

Informace k těmto setkáním bývají oznamovány předem.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ČLENSTVÍ VE SBORU

Lidé ve sboru tvoří několik skupin:

 

1. Návštěvníci (bohoslužeb, skupinek, biblických…)

Tito lidé zjišťují, jaký sbor je, co se v něm děje, čemu sbor věří, jací jsou v něm lidé.

Jsou to lidé spíše hledající a chodí na sborové akce jednorázově a nepravidelně.

Je to tak v pořádku, obzvláště pokud křesťan svůj sbor hledá.

 

2. „Přátelé sboru“

Tito lidé chodí do sboru pravidelně, protože jim vyhovuje, jaký sbor je, co se v něm děje,

čemu sbor věří, jací jsou v něm lidé. Pokud by toto „přátelství k sboru“ šlo k něčemu přirovnat,

je to jako chození dvou lidí, kteří hledají životního partnera: mají k sobě blízko, více se poznávají, ale nepatří k sobě.

„Přátelé sboru“ mohou ve sboru působit jako dobrovolníci, pomocníci, služebníci.

 

3. Členové sboru

Tito lidé považují sbor za svůj duchovní domov a patří do sboru závazně.

Členové mají od sboru pomoc duchovní, pastorační a praktickou

a tuto pomoc druhým i dávají – podle svých možností.

Rozdíl mezi „přáteli sboru“ a členy sboru by šel přirovnat k rozdílu mezi:

- chozením a manželstvím

- brigádou a zaměstnáním

Členství znamená: „můžete se mnou počítat a já počítám s vámi.“

Členové mohou ve sboru působit jako dobrovolníci, pomocníci, služebníci,

ale i jako vedoucí různých služeb a vedoucí sboru.

 

Pokud někdo uvažuje nad tím, že by se stal členem sboru,

stačí zajít za vedoucími sboru (pastoři a členové staršovstva),

kteří mu vysvětlí, co členství znamená a odpoví na jeho dotazy.

Po vyplnění písemné přihlášky je pak na bohoslužbě přijat za člena a představen sboru.

 

Členem sboru se může stát křesťan, který věří, že Ježíš je jeho Spasitel a Pán, kterého chce poslouchat.

Od 15-18ti let věku se mladý člověk může stát členem jen se souhlasem rodičů.

Ukončení členství je na vlastní žádost nebo z důvodu trvalého hříchu.

 

V současnosti má Vsetín:

43 členů

25 přátel sboru

40 dětí (členů a přátel)

dohromady je to skupina okolo 100 lidí, kteří tvoří okruh sboru (ale nikdy se nesejdou najednou)

 

Valašský regionální sbor měl loni:

213 členů

205 přátel sboru

140 dětí

dohromady skupina okolo 560 lidí, kteří tvoří okruh sboru (ale nikdy se nesejdou najednou)

 

Celá denominace AC loni (zaokrouhleně):

3600 členů

2300 přátel sboru

1800 dětí

dohromady okruh 7800 lidí