Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

MAC Vsetín

"Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě."    1 Timoteovi 4,12

  • MAC je zkratka a znamená - Mládež Apoštolské církve
  • Vedoucí: Tom Galda, tel.: 777 251 408