Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Modlitby za Vsetín

"Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého" Jakub 5,16

  • Modlitební skupinka za Vsetín se schází už hezkou řádku let.
  • Pravidelně se modlíváme nejen za naše město, ale i za potřeby sboru a konkrétních lidí.
  • Toto modlitební setkání je otevřené pro členy sboru.
  • Modlitební setkání se koná každé úterý od 18 do 20 hod.
  • Místo setkání je klubovna Royal Rangers v Alcedu (SVČ Alcedo, Záviše Kalandry 1095, Vsetín - Rybníky, 755 01)
  • Vedoucí: Kristýna Machalcová, tel.: 731 149 640