Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Nedělní bohoslužby

"Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit." Židům 2,12

  • Mottem bohoslužeb je - setkání s Bohem i lidmi
  • Společně s ostatními křesťany chválíme a uctíváme Boha písněmi, přijímáme Večeři Páně, modlíme se, sloužíme si navzájem duchovními i přirozenými dary
  • Důležitým bodem je zvěstování Božího slova - evangelia - věříme, že má moc proměňovat lidský život
  • V průběhu bohoslužeb je zajišťován i program pro děti
  • Bohoslužba je veřejná - srdečně vás zveme k návštěvě
  • Scházíme se v Domě kultury, v klubovně K3 - začátek v 10.00 hod.
  • Každou první neděli v měsíci jezdíme na společnou bohoslužbu našeho regionálního sboru do Valašského Meziříčí - tuto neděli bohoslužba na Vsetíně není