Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Royal Rangers

"Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mě." Matouš 7,12

  • Royal Rangers je křesťanská organizace pro děti a mládež školního věku
  • V našem programu se snažíme rozvíjet všechny 4 oblasti života - fyzickou, duševní, duchovní a sociální
  • Jsme součástí 3.přední hlídky - Valašsko, která pracuje v celém valašském regionu
  • Schůzky na Vsetíně máme každý pátek, od 17 do 19 hod.
  • Scházíme se v naší klubovně v Alcedu (SVČ Alcedo, Záviše Kalandry 1095, Vsetín - Rybníky, 755 01)
  • Zveme všechny děti od 1 třídy ZŠ
  • Vedoucí: Petr Machalec, tel.: 732 944 342, Roman Žáček, tel.: 737 552 240